کتاب ادیسه آس الیتیس

اثر فریدون فریاد از انتشارات مشکی-نوبل ادبیات

گزیده ی شعرها،‌سخنرانی نوبل، ویژگی های شعر، زندگی نامه،
ترجه زیر نظر منصور مومنی
این کتاب از مجموعه ی نوبلی ها، در نشر مشکی چاپ شده است.
Odysseus Elytis


خرید کتاب ادیسه آس الیتیس
جستجوی کتاب ادیسه آس الیتیس در گودریدز

معرفی کتاب ادیسه آس الیتیس از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ادیسه آس الیتیس


 کتاب خانواده جولای
 کتاب چتر سبز
 کتاب یادداشت های سال بد
 کتاب به دور از تعصب
 کتاب گم گشته
 کتاب آدمها روی پل