گزیده ی شعرها،‌سخنرانی نوبل، ویژگی های شعر، زندگی نامه،
ترجه زیر نظر منصور مومنی
این کتاب از مجموعه ی نوبلی ها، در نشر مشکی چاپ شده است.
Odysseus Elytis


خرید کتاب ادیسه آس الیتیس
جستجوی کتاب ادیسه آس الیتیس در گودریدز

معرفی کتاب ادیسه آس الیتیس از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ادیسه آس الیتیس


 کتاب تغییر
 کتاب مجموعه اشعار پابلو نرودا
 کتاب مستخدم ماشینی و درد خفیف
 کتاب طاقت زندگی و مرگم نیست
 کتاب روبسپیر
 کتاب پنج نمایشنامه ی تک پرده ای