کتاب خاطره‎های ‎ما

اثر لوئیجی پیراندلو از انتشارات نیلا - مترجم: رضا قیصریه-نوبل ادبیات

اما بیش‌ترین تعجب من هنگامی بود که ناگهان خود را دوست صمیمی خیلی‌ها یافتم که قسم می‌خورم هرگز نشناخته بودم و حتا آشنایی جزیی هم نداشتم، یا خاطره‌ی ناپسندی که هنوز یادم باشد یا انزجاری غریزی یا رقابت ابلهانه‌ای مربوط به دوران کودکی؛


خرید کتاب خاطره‎های ‎ما
جستجوی کتاب خاطره‎های ‎ما در گودریدز

معرفی کتاب خاطره‎های ‎ما از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خاطره‎های ‎ما


 کتاب از خودت برایم بگو
 کتاب خدای کهن
 کتاب دم در خروجی
 کتاب پنج نمایشنامه ی تک پرده ای
 کتاب خمره
 کتاب الیزابت کاستلو