کتاب کجا می روی؟

اثر هنریک سینکیویچ از انتشارات سمیر - مترجم: مهدی علوی-نوبل ادبیات

مکتوب از طرف پطرونیوس به مارکوس وینچیوس: ... این نامه را برای تو از آنتیوم می‌فرستم. گرچه می‌دانم که دست تو با شمشیر بیش از زوبین قلم آشناست مع‌هذا واثق دارم که مکتوب مرا فی‌الفور جواب دهی و با همین پیک مطمئنی که آن را فرستادم، برای من بفرستی... ؛


خرید کتاب کجا می روی؟
جستجوی کتاب کجا می روی؟ در گودریدز

معرفی کتاب کجا می روی؟ از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب کجا می روی؟


 کتاب از خودت برایم بگو
 کتاب موسیقی دانان دیروز
 کتاب بدون هماهنگی شعر نگویید
 کتاب برگ ها بسیارند ریشه یکی
 کتاب یکصد غزلواره عاشقانه
 کتاب جشن تولد و تک گویی