برندگان جایزه نوبل ادبیات

معرفی کتاب ها و نویسندگان برنده ی جایزه ادبی نوبل
 کتاب یکشنبه های اوت

کتاب یکشنبه های اوت

اثر پاتریک مودیانو از انتشارات نشر چشمه


 کتاب نواختن در تاریکی

کتاب نواختن در تاریکی

اثر تونی موریسون از انتشارات آگه